Dannelsesrejser

Hvad er dannelsesrejser?

En berigelse af din personlige udvikling og kulturelle forståelse. En proces, hvor du udvikler og forfiner dine intellektuelle, kulturelle og moralske evner. En mulighed for at tilegne dig en bred vifte af kundskaber og færdigheder til glæde for din personlige udvikling – og mere end det. At opnå en horisont – en horisont at navigere i forhold til. En forståelse for den vedvarende vekselvirkning mellem individet og samfundet.

Goethe skrev i sin Dannelsesroman i 1700-tallet, at mennesket kun kunne lære sig selv at kende ved at lære verden at kende. ”Det gælder for den enkelte person om at komme ud over sig selv, for derved at nå ind til sig selv”. Shakespeare formulerede sig således ”At være dannet vil sige, at man godt ved, der findes en verden uden for Verona”.

På en dannelsesrejse vil du få en unik mulighed for at dykke ned i de eviggyldige eksistensspørgsmål. En rejse med tid og ro til fordybelse i ét af de mange interessante temaer, vores udsøgte udvalg af rejser omhandler. Af eksempler kan nævnes de store filosoffers tanker, idehistorie, myternes historie, filosofisk livsglæde, menneskets mørke sider, arkitekturens- samt litteraturens historie.

Hvorfor dannelsesrejser?

En dannelsesrejse er en rejse ud i verden og samtidig en rejse ind i et stort område af den menneskelige viden og ånd.

Det er en mulighed for at udvide såvel geografiske som individuelle horisonter – på inspirerende vis præsenteret af Filosof Anders Fogh Jensen og én eller flere eksperter, som kender deres felt til fulde, og som i fællesskab vil give dig de bedste forudsætninger for at udvide dit indre landkort, skabe minder for livet og vende hjem som et mere dannet menneske.

På dannelsesrejsen møder du ligesindede, der som dig har prioriteret at træde ud af hverdagen og ind i en boble, hvor vi tillader os at prøve at forstå. Verden, sammenhængen, de store filosoffer. Her bliver vi ikke afbrudt af dagligdagens gøremål og til tider hektiske praktik. Vi har god tid. Til at foretage en udadvendt bevægelse mod verdens mysterier – for netop dannelse foregår gennem kendskab til verden.

Find svar
på dine spørgsmål

Der vil naturligt opstå spørgsmål. Og spørgsmål kræver svar. Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål.

Omtrent 2/3 af deltagerne på Dannelsesrejser rejser alene. Andre vælger at nyde Dannelsesrejsen med sin livspartner, ven eller veninde, mor eller far, søn eller datter. Alle er velkomne.

 

På Dannelsesrejsen vil du møde ligesindede, som har samme ønske som dig – nemlig at udvikle og forfine sit intellekt, sin kulturelle indsigt og dannelse. Du kan vælge selskabet til eller fra i det omfang, du ønsker. Vi oplever rejsen sammen og dette befordrer utrolig mange interessante samtaler, deltagerne imellem. Foretrækker du i stedet at lade dagens indtryk bundfældes i dit eget selskab, er det ligeså en mulighed. Det er din rejse.

På Dannelsesrejser ligger deltagernes alder i et stort spænd. Hovedparten af deltagerne er midaldrende mænd og kvinder, men oftest er deltagerne både yngre og ældre.

 

Procentuelt ender fordelingen ofte med ca. 40% mænd og 60% kvinder. Aldersmæssigt er ca. 75% under 65 år.

Din mentale indstilling er det afgørende – at du er et nysgerrigt menneske med lyst til at udvide dit indre landkort. Hvorvidt du har en lang eller kort uddannelsesmæssig baggrund, er ikke essentielt i denne sammenhæng. Så længe du har et ønske om at forstå verden dybere – at opnå en horisont at navigere i forhold til.

Formålet er, at du på Dannelsesrejsen vil få præsenteret og serveret interessante betragtninger om verden og tilværelsen, og at der er os, som giver dig det store overblik. Du er altid velkommen til at supplere din viden med udvalgt og relevant litteratur, men der er intet krav eller forventning om dette for at deltage i en Dannelsesrejse.

Ved tilmelding vil der blive opkrævet 3500 kr. som depositum.

Såfremt du bliver syg inden afrejse skal du kontakte dit eget forsikringsselskab med henblik på, om du har en afbestillingsforsikring i din police.

 

Her kan du læse om de generelle rejsebestemmelser

Rejsebestemmelser og standardoplysningsskema – AlfA Travel – studierejser og grupperejser

Ja, vi arrangerer også skræddersyede grupperejser. Senest er turen gået til Tyrkiet, hvor vi har arrangeret en rejse for en bestyrelse. Skriv endelig til os, så finder vi sammen ud af, hvordan jeres næste grupperejse bliver fyldt med kultur, natur og dannelse.